Privacybeleid

IESA is een bedrijf dat marktleider is in inkoop en het beheer van indirecte materialen. Diensten omvatten uitbestede inkoop, voorraadbeheer en winkelbeheer.

Dit beleid regelt het gebruik door IESA Limited van uw gegevens die voor ons beschikbaar zijn in verband met uw gebruik van onze websites,www.iesa.com, www.mymro.com, www.mycat.com gezamenlijk “IESA Websites”. Wanneer u de IESA-websites gebruikt, kunt u ons persoonlijke informatie over u verstrekken, zoals uw naam, bedrijf, adres, geboortedatum, fax- en telefoonnummers en e-mailadres (“persoonlijke informatie”). We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en de vervanging daarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018.

Door de IESA-websites te gebruiken, wordt u geacht volledige kennis te hebben van en dit privacybeleid te accepteren. Gebruik deze sites niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid. Wanneer u de IESA-websites bezoekt, gebruiken we een externe service, Google Analytics (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html), om standaard internetlogboekinformatie en details van gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. We doen dit om dingen te weten te komen, zoals het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. We doen geen enkele poging om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken. Als we via onze website wel persoonlijk identificeerbare informatie willen verzamelen, stellen we u hiervan op de hoogte. We zullen duidelijk maken wanneer we persoonlijke informatie verzamelenen zullen uitleggen wat we van plan zijn ermee te doen.

Persoonsgegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU worden persoonsgegevens gedefinieerd als: “Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Hoe we uw informatie gebruiken

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij,IESA Ltd, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om te reageren op vragen, u naar onze wervingspartner te leiden, AVG-verzoeken af te handelen, klachten af te handelen en voor cookies.

Waarom moetIESA Ltd persoonsgegevens verzamelen en bewaren?

Om u een service te kunnen bieden (reageren op een verzoek, reageren op een vacature) of voor onze administratie, moeten we persoonsgegevens verzamelen voor correspondentiedoeleinden en mogelijk meer details begrijpen om de reactie terug naar u en opnemen en lopende communicatie. In elk geval doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken geschikt is voor dit doel en geen inbreuk op uw privacy vormt. Om gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden, zal IESA Ltd contact met u opnemen voor extra toestemming.

ZalIESA Ltdmijn persoonsgegevens delen met anderen?

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die zijn gecontracteerd doorIESA Ltdtijdens het omgaan met u. Alle derde partijen waarmee we uw gegevens kunnen delen, zijn verplicht uw gegevens veilig te bewaren en alleen te gebruiken om de diensten te leveren die zij namens ons leveren, bijvoorbeeld wervingsdiensten hebben uw CV nodig. Wanneer zij uw gegevens niet langer nodig hebben om deze dienst te vervullen, zullen zij de gegevens verwijderen in overeenstemming metIESA Ltd’s procedures. Om dit proces te stroomlijnen, verbinden we u rechtstreeks met het wervingsbureau, zodat u uw CV rechtstreeks aan hen verstrekt.

HoezalIESA Ltd de persoonsgegevens die het over mij verzameltgebruiken?

IESA Ltd zal de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een manier die compatibel is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. We zullen proberen uw informatie nauwkeurig en actueel te houden en niet langer te bewaren dan nodig is. IESA Ltd is vereist om informatie te bewaren in overeenstemming met de wet,zoals informatie die nodig is voor inkomstenbelasting en auditdoeleinden. Hoe lang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard, kan ook worden bepaald door specifieke bedrijfs-sector vereisten en overeengekomen praktijken. Persoonsgegevens kunnen in aanvulling op deze periodes worden bewaard, afhankelijk van de individuele zakelijke behoeften.

In welke omstandigheden zalIESA Ltd contact met mij opnemen?

De belangrijkste omstandigheden waarin IESA contact met u opneemt, zijn wanneer u ons daarom vraagt. Ons doel is niet opdringerig te zijn en we verbinden ons ertoe geen irrelevante of onnodige vragen te stellen. Bovendien is de door u verstrekte informatie onderworpen aan strenge maatregelen en procedures om het risico op ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te minimaliseren.

Beveiliging

IESA heeft redelijke commerciële normen voor technologie en operationele beveiliging om alle informatie die bezoekers via deze website verstrekken te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We controleren alle e-mails die naar ons worden verzonden, inclusief bestandsbijlagen, op virussen of schadelijke software. Houd er rekening mee dat u de verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat elke e-mail die u verzendt binnen de wettelijke grenzen valt.

Als u zich registreert om beveiligde delen van iesa.com te gebruiken, wordt u mogelijk gevraagd om een wachtwoord aan te maken. U moet dit wachtwoord vertrouwelijk houden en mag het niet openbaar maken of met iemand delen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u ons dat onmiddellijk op het bovenstaande adres melden. Als we reden hebben om aan te nemen dat er waarschijnlijk sprake is van een inbreuk op de beveiliging of misbruik van iesa.com, kunnen we u vragen uw wachtwoord te wijzigen of kunnen we uw account opschorten totdat uw identiteit is geverifieerd en het account naar tevredenheid is beveiligd.

De IESA Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Lees dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Kan ik depersoonsgegevens diede organisatie heeft over mijvinden?

IESA Ltdkunnen op uw verzoek bevestigen welke informatie we over u hebben en hoe deze worden verwerkt. IndienIESA Ltdpersoonsgegevens over u bewaart, dan kunt u de volgende informatie opvragen:

 • Identiteit en de contactgegevens van de persoon of organisatie die heeft bepaald hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt. In sommige gevallen zal dit een vertegenwoordiger in de EU zijn.
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing.
 • Het doel van de verwerking en de rechtsgrond voor de verwerking.
 • Als de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen vanIESA Ltdof een derde partij, informatie over die belangen.
 • De categorieën persoonlijke gegevens die worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.
 • Ontvanger(s) of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden/zullen worden bekendgemaakt.
 • Als we van plan zijn om de persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde land of internationale organisatie, informatie over hoe we ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt. De EU heeft ingestemd met het verzenden van persoonlijke gegevens naar sommige landen omdat deze voldoen aan een minimumnorm voor gegevensbescherming. In andere gevallen zullen we ervoor zorgen dat er specifieke maatregelen zijn getroffen om uw informatie te beveiligen.
 • Hoelang de gegevens worden bewaard.
 • Details van uw rechten om dergelijke verwerking te corrigeren, wissen, beperken of bezwaar te maken.
 • Informatie over uw recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Hoe een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 • Of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een contract aan te gaan, en of u verplicht bent om de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.
 • De bron van persoonsgegevens als deze niet rechtstreeks van u zijn verzameld.
 • Alle details en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en alle betekenisvolle informatie over de betreffende logica, evenals de betekenis en verwachte gevolgen van dergelijke verwerking.

Welkevormen van identiteit moet ik verstrekken om hier toegang toe te krijgen?

IESA Ltd accepteert de volgende vormen van identiteitsbewijs wanneer informatie over uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd: – Elke 2 van paspoort, rijbewijs, geboorteakte, energierekening (van de laatste 3 maanden), waarvan een een foto-ID.

Contactgegevens van deFunctionaris voor gegevensbescherming

 

Functionaris voor gegevensbescherming contactgegevens
Naam contactpersoon: Nicola Bowman
Adresregel: IESA Works
Kelburn Court
Daten Park
Birchwood
Warrington, WA3 6UT
Email: DPO@iesa.com
Telefoon: +44 7825 862618

Our Clients