Polityka prywatności

IESA to przedsiębiorstwo będące liderem na rynku zakupów i zarządzania materiałami pośrednimi. Nasze usługi obejmują outsourcing zaopatrzenia, zarządzanie zapasami i zarządzaniem sklepami.

Niniejsza polityka reguluje wykorzystanie przez IESA Limited Twoich danych, które są nam dostępne w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych, www.iesa.com, www.mymro.com, www.mycat.com łącznie zwanymi „IESA Websites”. Korzystając ze stron internetowych IESA, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, przedsiębiorstwo, adres, data urodzenia, numer faksu i telefonu oraz adres e-mail („dane osobowe”). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. i jej zastąpieniem ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 2018.

Korzystając ze stron internetowych IESA, potwierdzasz, że posiadasz pełną wiedzę i akceptujesz niniejszą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj z tych witryn.

Gdy odwiedzasz strony internetowe IESA, my korzystając z usług przedsiębiorstwa Google Analytics (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html), gromadzimy standardowe informacje dziennika internetowego oraz szczegóły wzorców zachowań odwiedzających. Robimy to po to, aby ustalić, np. ile osób odwiedziło różne części witryny. Te informacje są przetwarzane jedynie w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja użytkowników. Nie podejmujemy ani nie pozwalamy przedsiębiorstwu Google podejmować żadnych prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli zechcemy gromadzić dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, powiadomimy Cię o tym. Wyjaśnimy, kiedy zbieramy dane osobowe oraz co zamierzamy z nimi zrobić.

Dane osobowe

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) UE dane osobowe definiuje się jako: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, genetycznemu, tożsamość psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby.

Sposób korzystania z informacji

Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób my, IESA Ltd., będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu odpowiadania na zapytania, kierowania Cię do naszego partnera rekrutacyjnego, obsługi wniosków RODO, rozpatrywania skarg i plików cookie.

Dlaczego IESA Ltd. musi gromadzić i przechowywać dane osobowe?

W celu zapewnienia usług (odpowiedzi na zapytania, odpowiedzi na możliwość zatrudnienia) lub prowadzenia dokumentacji, musimy gromadzić dane osobowe do celów korespondencji. Prosimy o bezpośrednią rejestrację. Zobowiązujemy się do zapewnienia tego, że informacje, które zbieramy i wykorzystujemy, są odpowiednie i nie stanowią naruszenia Twojej prywatności. Jeśli chodzi o kontakt w celach marketingowych, IESA Ltd. skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowej zgody.

Czy IESA Ltd. udostępni komukolwiek moje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe przedsiębiorstwom zewnętrznym, które zawarły umowę z IESA Ltd. w trakcie obowiązywania Twojej umowy. Osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane, są zobowiązane do ich bezpiecznego przechowywania i korzystania z nich wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych w naszym imieniu, na przykład usługi rekrutacji, która wymaga dostarczenia Twojego CV. Gdy Twoje dane nie będą już potrzebne do do realizacji tej usługi, zostaną one zutylizowane zgodnie z procedurami IESA Ltd. Aby usprawnić ten proces, łączymy Cię bezpośrednio z firmą rekrutacyjną, więc dostarczamy Twoje CV bezpośrednio do nich.

W jaki sposób IESA Ltd. będzie wykorzystywać dane osobowe, które gromadzi na temat mnie?

IESA Ltd. będzie przetwarza (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) informacje podane przez użytkownika w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) UE. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje informacje były dokładne i aktualne, a nie przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Przedsiębiorstwo IESA Ltd. jest zobowiązane do przechowywania informacji zgodnie z prawem, takich jak informacje potrzebne do celów podatku dochodowego i audytu. To, jak długo należy przechowywać określone rodzaje danych osobowych, może również zależeć od konkretnych wymogów sektora biznesowego i uzgodnionych praktyk. Oprócz tych okresów dane osobowe mogą być przechowywane w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

W jakich okolicznościach IESA Ltd. skontaktuje się ze mną?

Główne okoliczności, w których IESA skontaktuje się z Tobą, to sytuacja, gdy nas o to poprosisz. Naszym celem nie jest natarczywość, dlatego zobowiązujemy się nie zadawać nieistotnych ani zbędnych pytań. Ponadto przekazane przez Ciebie informacje będą podlegać rygorystycznym środkom i procedurom, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia.

Bezpieczeństwo

IESA posiada uzasadnione standardy handlowe w zakresie technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony wszystkich informacji dostarczanych przez odwiedzających za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Będziemy monitorować wszelkie wysłane do nas wiadomości e-mail, w tym załączniki do plików, pod kątem wirusów lub złośliwego oprogramowania. Pamiętaj, że masz obowiązek dopilnować, aby każdy wysyłany przez Ciebie e-mail był zgodny z prawem.

Jeśli zarejestrujesz się w celu korzystania z zabezpieczonych części iesa.com, możesz zostać poproszony o utworzenie hasła. Hasło to należy zachować jako poufne i nie wolno go ujawniać ani udostępniać nikomu. Będziesz odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane pod Twoim hasłem. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoje hasło, powinieneś niezwłocznie powiadomić nas o tym na powyższy adres. Jeśli mamy powody sądzić, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego użycia iesa.com, możemy wymagać od Ciebie zmiany hasła lub możemy zawiesić Twoje konto do czasu weryfikacji tożsamości i zadowalającego zabezpieczenia konta.

Strony internetowe IESA mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych stron, należy pamiętać, że posiadają one odrębne polityki prywatności oraz, że nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z treścią owych zasad przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem tych stron internetowych.

Czy mogę dowiedzieć się, jakie dane osobowe na mój temat przechowuje organizacja?

Na Twoje życzenieIESA Ltd. może potwierdzić, jakie informacje posiadamy na Twój temat i jak są one przetwarzane. Jeśli przedsiębiorstwo IESA Ltd. posiada Twoje dane osobowe, możesz zażądać od niego następujących informacji:

 • Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która ustaliła, w jaki sposób i dlaczego przetwarzać Twoje dane. W niektórych przypadkach będzie to przedstawiciel w UE.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w razie potrzeby.
 • Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionych interesach IESA Ltd. lub strony trzeciej, informacje o tych interesach.
 • Kategorie danych osobowych gromadzonych, przechowywanych i przetworzonych.
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione.
 • Jeśli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy, że odbywa się to w bezpieczny sposób. UE zatwierdziła wysyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalne standardy ochrony danych. W innych przypadkach zapewnimy konkretne środki w celu zabezpieczenia Twoich informacji.
 • Jak długo dane będą przechowywane.
 • Szczegóły dotyczące Twoich praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Prawo do wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 • Źródło danych osobowych, jeśli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Ciebie.
 • Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak profilowanie, oraz wszelkie istotne informacje na temat tej logiki, jak również znaczenie i oczekiwane skutki takiego przetwarzania.

Jakie formy dowodu tożsamości będę musiał podać, aby uzyskać dostęp?

IESA Ltd. akceptuje następujące formy potwierdzenia tożsamości, gdy wymagane są informacje dotyczące Twoich danych osobowych:- paszport, prawo jazdy, akt urodzenia, rachunek za media (z ostatnich 3 miesięcy). Jeden z tych dokumentów musi posiadać Twoje zdjęcie.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Osoba kontaktowa: Nicola Bowman
wiersz adresu: IESA Works
Kelburn Court
Daten Park
Birchwood
Warrington, WA3 6UT
Email: DPO@iesa.com
Numer telefonu: +44 7825 862618

Our Clients