Sekretesspolicy

ISEA är ett företag som är marknadsledande inom inköp och hantering av indirekta material. Våra tjänster inkluderar utkontrakterade inköp, samt hantering av lager och butiker.

Policyn styr hur IESA Limited använder dina personuppgifter som vi har tillgång till i samband med att du använder våra webbsidor, , www.iesa.com, www.mymro.com, www.mycat.com samlat benämnda “IESA:s webbsidor”. När du använder IESA:s webbsidor kan du tillhandahålla personuppgifter om dig som till exempel ditt namn, företag, adress, födelsedatum, fax och telefonnummer samt din e-postadress (“personuppgifter”). Vi är angelägna om att skydda din integritet, och kommer endast använda informationen i enlighet med Personuppgiftslagen från 1998 och dess ersättare; dataskyddsförordningen (GDPR) från 2018.

Genom att använda IESA:s webbsidor bedöms du ha full kunskap om samt ha godkänt den här sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till att omfattas av villkoren i den här sekretesspolicyn ber vi dig att inte använda webbsidorna. När du besöker IESA:s webbsidor använder vi en tjänst från tredje part, Google Analytics (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html), för att samla in standardinformation om internetloggar och information om besökarens beteendemönster. Det gör vi för att ta reda på saker som antalet besökare på olika delar av vår webbsida. Informationen hanteras endast på sådant sätt att ingen kan identifieras. Vi gör inga försök att ta reda på identiteterna hos de personer som besöker våra webbsidor. Om vi skulle önska att samla in personligt identifierbar information via vår webbsida kommer vi informera dig om det. Vi kommer tydliggöra när vi samlar in personuppgifter och kommer att förklara vad vi avser göra med dessa.

Personuppgifter

I EU:s dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: “all information som relateras till en identifierad eller identifierbar person (“registrerad”), en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hänvisning till en identifierare som namn, identitetsnummer, platsdata, en internetidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Hur vi använder informationen

Den här sekretesspolicyn beskriver hur vi, ISEA Ltd, kommer att samla in och använda dina personuppgifter för att svara på frågor, hänvisa dig till vår rekryteringspartner, hantera begäran inom GDPR, hantera klagomål samt för hantering av cookies.

Varför behöver ISEA Ltd samla in och lagra personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig (svara på frågor, svara på anställningsmöjligheter) eller för våra register, behöver vi samla in personuppgifter för att kunna skicka korrespondens och för att eventuellt skapa en mer detaljerad förståelse för att kunna besvara din fråga, samt för arkivering och kontinuerlig kommunikation. Under alla omständigheter har vi för avsikt att se till att den information vi samlar in och använder är lämplig för syftet och inte utgör ett intrång i ditt privatliv. När det gäller att bli kontaktad för marknadsföringssyften kommer IESA Ltd att kontakta dig för ytterligare samtycke.

Kommer IESA Ltd dela mina personuppgifter med någon annan?

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parter som är tjänsteleverantörer som IESA Ltd anlitat för kontakter med dig. Alla tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är skyldiga att förvara informationen säkert, och att endast använda den för att utföra de tjänster de tillhandahåller för vår räkning, till exempel så behövs ditt CV för att utföra rekryteringstjänster. När de inte längre behöver dina uppgifter för att utföra tjänsten ska de göra sig av med informationen i enlighet med IESA Ltd:s processer. För att förenkla processen kopplar vi ihop dig direkt med rekryteringsbolaget så att du tillhandahåller ditt CV direkt till dem.

Hur kommer IESA Ltd att använda personuppgifterna man samlar in om mig?

IESA Ltd kommer att hantera (samla in, lagra och använda) den information du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi strävar efter att hålla dina uppgifter korrekta och uppdaterade, och att inte behålla dem längre än nödvändigt. IESA Ltd är ålagd att lagra uppgifter enligt lag, exempelvis uppgifter som behövs för deklarationer och revision. Hur länge vissa typer av personuppgifter behöver lagras kan även regleras av vissa affärs-sektorers krav och allmän praxis. Personuppgifter kan behållas utöver dessa perioder beroende på enskilda företags behöv.

Under vilka omständigheter kommer IESA Ltd kontakta mig?

I huvudsak kommer IESA att kontakta dig när du begärt det. Vårt mål är att inte vara påträngande, och vi avser att inte ställa några irrelevanta eller onödiga frågor. Vidare kan de uppgifter du tillhandahåller omfattas av rigorösa åtgärder och processer för att minimera risken för åtkomst eller utlämnande som inte godkänts.

Säkerhet

IESA har vanliga affärsmässiga standardrutiner för teknik och driftsäkerhet som är anpassade för att skydda all information, som besökare på webbsidan lämnar, från icke godkänd åtkomst, utlämnande, ändringar eller förstöring. Vi kontrollerar alla e-postmeddelanden som skickas till oss, inklusive bilagor, så att de inte innehåller virus eller skadlig programvara. Du har ett ansvar att se till att alla e-postmeddelanden du skickar till oss följer lagen.

Om du har registrerat dig för att använda de säkra delarna av iesa.com kan du bli ombedd att skapa ett lösenord. Du måste se till att lösenordet hålls konfidentiellt och du får inte avslöja det eller dela det med någon annan. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord. Om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord ska du omedelbart meddela oss på adressen ovan. Om vi har anledning att tro att det skett en säkerhetsläcka eller felaktig användning av iesa.com kan vi kräva att du byter ditt lösenord eller så kan vi stänga ner ditt konto tills dess att din identitet har bekräftats och kontot har säkrats på ett tillfredsställande sätt igen.

IESA:swebbsida kan ibland innehålla länkar till och från andra webbsidor. Om du följer någon länk till andra webbsidor vill vi uppmärksamma dig på att de har egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för eller har någon skuld i dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbsidor.

Kan jag ta reda på vilka personuppgifter somorganisationen har om mig?

IESA Ltdkan på din begäran bekräfta vilka uppgifter vi har om dig och hur den behandlas. Om IESA Ltd har personuppgifter om dig kan du begära att få ut följande information:

 • Identitet och kontaktuppgifter till den person eller organisation som har beslutat om hur och varför vi behandlar dina uppgifter. I vissa fall är det en representant i EU.
 • Kontaktinformation till dataskyddsansvarig, där så är tillämpligt.
 • Syftet med hanteringen samt den juridiska grunden för hanteringen.
 • Om hanteringen grundas på IESA Ltd:s berättigade intressen eller tredje parts intressen, kan du få information om sådana intressen.
 • Kategorier för personuppgifterna som samlats in, lagrats och hanterats.
 • Mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har delats/kommer att delas med.
 • Information om hur vi säkerställer att överföring sker korrekt, i de fall då vi avser överföra uppgifterna till tredje land eller internationell organisation. EU har godkänt översändning av personuppgifter till vissa länder eftersom de kan uppvisa en minimistandard avseende dataskydd. I vissa fall säkerställer vi att särskilda åtgärder vidtagits för att hålla dina uppgifter säkra.
 • Hur länge uppgifterna kommer att lagras.
 • Information om dina rättigheter att korrigera, radera, begränsa eller invända emot sådan hantering.
 • Information om din rätt att när som helst återta ditt samtycke.
 • Hur man lämnar in ett klagomål till tillsynsmyndighet.
 • Huruvida tillhandahållandet av personuppgifterna är ett lagstadgat eller kontraktsmässigt krav, eller om det är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal, samt huruvida du måste tillhandahålla personuppgifterna och möjliga konsekvenser av att du inte tillhandahåller sådana uppgifter.
 • Källan till personuppgifterna om de inte samlats in direkt från dig.
 • All information om automatiserat beslutsfattande, som profilering, och annan betydelsefull information om vilken logik som tillämpats, samt betydelsen och förväntade konsekvenser av sådan hantering.

Vilka typer av identitetshandlingar måste jag tillhandahålla för åtkomst till detta?

IESA Ltd godkänner följande identitetshandlingar när du begär ut dina personuppgifter: -Två av följande dokument: pass, körkort, födelseattest, hushållsräkning (från de tre senaste månaderna), där minst ett måste vara försett med fotografi.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

 

Dataskyddsansvarig kontaktuppgifter
Kontaktnamn: Nicola Bowman
Adressrad: IESA Works
Kelburn Court
Daten Park
Birchwood
Warrington, WA3 6UT
E-postadress: DPO@iesa.com
Telefon: +44 7825 862618

Our Clients